Om Stutteri Møllegården

Møllegården ligger på Djursland i rolige og smukke omgivelser, med direkte forbindelse til Løvenholm skov, og med tilhørende 16 hektar jord, udlagt som folde, græs- og kornmarker.

I 1996 anlagde vi (Jes og Gitte) stutteri på gården. Vi medbragte 3 hopper og 2 hingsteplage.
Jes var på det tidpsunkt så småt gået i gang med avl af dansk varmblod, Gitte red dressur på distriksplan og var tidligere springrytter på landsplan.

Desuden har Gitte arbejdet som veterinærsygepljerske i heste- og hundepraksis. Da vores datter Louise var udlært på Malling Landbrugsskole med heste som speciale, følte vi os godt rustet.

Vores stald er opdelt i to afdelinger, den ene med 10 bokse til de heste der er i ridning og nogle enkelte pensionærer. Den anden halvdel består af 7 store folebokse/unghestebokse.

Vi har ridehus, målende 22 x 40 m, med perfekt bund. Desuden har vi undendørs ridebane, målende 20 x 60 m, drænet og grusbelagt.

Rundt om gården er der anlagt folde, en del som luftefolde, resten til afgræsnng af hopper, føl og ungheste.